Úsměvy Iva Šmoldase s písničkami Pepy Štrosse

Úsměvy Iva Šmoldase s písničkami Pepy Štrosse

Jirkovské divadlo - 19,00

Vstupné 150,- Kč

Předprodej vstupenek v informačním centru Jirkov v Kostelní ulici – 474 654 265.