Městská věž

Městská věž a Muzeum Jirků

Virtuální prohlídka: Městská věž

Jiří, Jiřina, Jura, Juraj, George … snad každý z nás zná nositele tohoto jména, ať už ze svého okolí, nebo z veřejného života. Vždyť v České republice žije 301 629 mužů jménem Jiří a 58 393 Jiřin. Jiří je nejčastější jméno u nás.

V Jirkově je jménu Jiří věnována část expozice, kterou naleznete v městské věži u kostela sv.Jiljí. Hole J. Korna (golfová) a J. Šlégra (hokejová), exponáty divadla Semafor, předměty spojené se světem vědy – s J. Grygarem, J. Padevětem či J. Drahošem, trofeje sportovců J. Rašky, J. Kormaníka či J. Žáka. Slavní Jiří zastupují svět umění výtvarného, dramatického i hudebního, sporty, cestovatelství, fotografie a vědu čtyřicítkou reprezentativních exponátů, hodných představení i hodně náročným návštěvníkům.

Patrioti si určitě přijdou na své díky výstavě historických fotografií Jirkova a okolí, zejména pak ve vyšších patrech. Tam je možné přímo porovnat podobu některých objektů a ulic dříve a teď. Velmi působivá je téměř neměnnost budovy Komerční banky na ul. Kostelní, či naopak proměnlivost podoby zámku Červený Hrádek.

Horní patra věže jsou věnována Jirkovu a okolí opět z trochu jiného pohledu. Způsob obživy našich předků reprezentují expozice pověstného místního pivovarnictví, dále přadláctví a pro Krušné hory tak typická výroba dřevěných hraček. V posledním šestém patře se návštěvníci vedle krásné vyhlídky mohou pokochat černým řemeslem. V současné době to jsou výrobky uměleckého kováře Vítka Nohýnka a připravují se i další, které nám připomenou důležitost tavení a zpracování železa pro náš kraj.

Výstava je otevřena od 1. května do 30. září vždy od úterý do neděle od 10,00 do 16,00.

Vstupné na výstavu:

Druh Cena
Dospělí 30,- Kč
Děti od 4 let, studenti, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, senioři od 65 let 20,- Kč
Jirkové a Jiřiny 20,- Kč
Rodinné vstupné – 2 dospělí + 1 – 2 děti / studenti 60,- Kč

V roce 1516 po sobě majitel panství Lorenz Glatz zanechal testament, v němž dceři Anně a jejímu manželovi Šebestiánu z Veitmille uložil, aby společně nechali u jirkovského kostela postavit věž. Za 32 let se kostelík začal přestavovat do podoby, jakou známe dnes. Po dvou letech byly na severní straně kostela položeny základní kameny ke stavbě věže. Výstavba trvala od roku 1540 do roku 1545, zpřístupněna byla v roce 1582. Věž měla od počátku obranný a ochranný charakter – včas odhalit požáry a vpády cizích vojsk. V roce 1640 byl ve věži osazen první zvon.

Alespoň jednou za století probíhala oprava kostela i věže, či její cibulovité báně. Při opravách byla sejmuta a na radnici otevřena hlavice. V ní předtím uložené věcné i písemné doklady byly doplňovány. V roce 1844 byla nad věž osazena nová zlacená makovice s korouhví, replikou z roku 1582. V roce 1855 ji zasáhl blesk, proto byla sňata a od roku 1882 uložena na městské radnici. Na místě korouhve se objevil moderní hromosvod. V roce 1862 instaloval hodinář Sommerrucher z Prahy na věž hodiny. Nová generální oprava věže začala v roce 1909. 21. října 1916 od pravého poledne na celou hodinu vyzváněly věžní zvony za dosavadní válečné oběti i za příští mrtvé. Pak byly dva sejmuty a odvezeny k roztavení na zbraně.

K předposlední opravě došlo v roce 1992. Při opravách byla opět sejmuta makovice, doklady zdokumentovány a doplněny materiály novými. Nejnovější rozsáhlé opravy tělesa věže proběhly v zimě a na jaře roku 2003. K opravě věže přispěly mimo města Jirkova i finanční prostředky z programu Phare. Od června 2003 je Městská věž otevřena veřejnosti jako vyhlídka a výstavní prostory.

Městská věž je 29 metrů vysoká, stěny věže jsou kamenné, směrem vzhůru se zužují, v prostoru ochozu jsou zděné a vyztužené pilíře. Od vstupních dveří vede do prvního podlaží dřevěné točité schodiště. Věž má šest podlaží, v pátém je zvonice. Prostor pod prvním podlažím je propojen s kostelem sv. Jiljí, využívaný děkanátem a zvenčí nepřístupný.

Na severní straně věže je umístěna plastika městského znaku Jirkova.

Vstup do Městské věže zajišťují pracovníci Informačního centra v Tyršově ulici.

Provozní doba:

Období Provozní doba
Květen – září  ÚT – NE 10:00 – 16:00
Říjen – duben pouze na objednávku