Městská knihovna

Virtuální prohlídka: Městská knihovna Jirkov

Městská knihovna je součástí příspěvkové organizace Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov. V jejím sídle v Kludského vile jsou pro zapsané čtenáře, ale i pro nové zájemce otevřena oddělení pro dospělé, oddělení pro děti a mládež a oddělení zvukových dokumentů pro zrakově postižené klienty. Potřebám všech občanů tu zároveň slouží internetová studovna.

Knihovna poskytuje a nabízí tyto služby: výpůjční, informační, meziknihovní výpůjční služby, besedy pro děti základních a mateřských škol, informační a kopírovací služby (černobílé a barevné kopírování), připojení k internetu, práce na PC (Word, Excel) s možností černobílého i barevného tisku, ukládání dat na CD nebo DVD, seniornet, výpůjční a informační služby pro nevidomé a zrakově postižené, tepelná a kroužková vazba volných listů, laminování dokumentů.

Mezi další aktivity knihovny patří mimo jiné také prázdninové poznávací výlety pro děti, cestopisné besedy nebo pravidelná „nocování mezi knihami“.

Městská knihovna v Jirkově je smluvním partnerem Českého výboru Unicef v projektu „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“.

Pro bližší informace přejděte na www stránky knihovny www.knihovna-jirkov.cz