Městská věž

Muzeum Jirků

Jiří, Jiřina, Jura, Juraj, George … snad každý z nás zná nositele tohoto jména, ať už ze svého okolí, nebo z veřejného života. Vždyť v České republice žije 301 629 mužů jménem Jiří a 58 393 Jiřin. Jiří je nejčastější jméno u nás.

V Jirkově je jménu Jiří věnováno celé netradiční muzeum, které naleznete v městské věži u kostela sv.Jiljí. Brýle Jiřího Bartošky, smyčec člena legendárních The Plastic People of the Universe Jiřího Kabeše, pohlednice od Karla Kryla adresovaná Jiřímu Černému, golfová hůl Jiřího Korna, schránka na dopisy Jiřího Hromady, lyže Jiřího Rašky a desítky dalších relikvií od spisovatelů, herců, vědců, umělců a sportovců opatřené věnováním, vzkazem nebo podpisem jsou tématicky rozděleny podle věžních poschodí.

Horní patro věže se zaskleným ochozem je věnování návštěvníkům, kteří jsou nositeli tohoto jména. Jirkové a Jiřiny mají možnost nechat se v informačním centru vyfotografovat a svou podobiznu s podpisem přidat do galerie, která v nejvyšším patře věže vznikla.

Výstava je otevřena od 1. května do 30. září vždy od úterý do neděle od 10,00 do 16,00. Víkendový provoz je prodloužen do 16,30.

Vstupné na výstavu:

Druh Cena
Dospělí 30,- Kč
Děti od 4 let, studenti, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, senioři od 65 let 20,- Kč
Jirkové a Jiřiny 20,- Kč
Rodinné vstupné – 2 dospělí + 1 – 2 děti / studenti 60,- Kč

 

V roce 1516 po sobě majitel panství Lorenz Glatz zanechal testament, v němž dceři Anně a jejímu manželovi Šebestiánu z Veitmille uložil, aby společně nechali u jirkovského kostela postavit věž. Za 32 let se kostelík začal přestavovat do podoby, jakou známe dnes. Po dvou letech byly na severní strabně kostela položeny základní kameny ke stavbě věže. Výstavba trvala od roku 1540 do roku 1545, zpřístupněna byla v roce 1582. Věž měla od počátku obranný a ochranný charakter – včas odhalit požáry a vpády cizích vojsk. V roce 1640 byl ve věži osazen první zvon.

Alespoň jednou za století probíhala oprava kostela i věže, či její cibulovité báně. Při opravách byla sejmuta a na radnici otevřena hlavice. V ní předtím uložené věcné i písemné doklady byly doplňovány. V roce 1844 byla nad věž osazena nová zlacená makovice s korouhví, replikou z roku 1582. V roce 1855 ji zasáhl blesk, proto byla sňata a od roku 1882 uložena na městské radnici. Na místě korouhve se objevil moderní hromosvod. V roce 1862 instaloval hodinář Sommerrucher z Prahy na věž hodiny. Nová generální oprava věže začala v roce 1909. 21. října 1916 od pravého poledne na celou hodinu vyzváněly věžní zvony za dosavadní válečné oběti i za příští mrtvé. Pak byly dva sejmuty a odvezeny k roztavení na zbraně.

K předposlení opravě došlo v roce 1992. Při opravách byla opět sejmuta makovice, doklady zdokumentovány a doplněny materiály novými. Nejnovější rozsáhlé opravy tělesa věžwe proběhly v zimě a na jaře roku 2003. K opravě věže přispěly mimo města Jirkova i finanční prostředky z programu Phare. Od června 2003 je Městská věž otevřena veřejnosti jako vyhlídka a výstavní prostory.

Městská věž je 29 metrů vysoká, stěny věže jsou kamenné, směrem vzhůru se zužují, v prostoru ochozu jsou zděné a vyztužené pilíře. Od vstupních dveří vede do prvního podlaží dřevěné točité schodiště. Věž má šest podlaží, v pátém je zvonice. Prostor pod prvním podlažím je propojen s kostelem sv. Jiljí, využívaný děkanátem a zvenčí nepřístupný.

Na severní straně věže je umístěna plastika městského znaku Jirkova.

Vstup do Městské věže zajišťují pracovnice Informačního centra v Kostelní ulici.

Provozní doba: (od 1.května do 30. září)

Období Provozní doba
pondělí – neděle 10:00 – 16:00