Příměstský tábor

„ZÁMECKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR I/II„

 

Příměstský tábor na zámku Červený Hrádek proběhne v těchto termínech:

16. – 20. 8. 2021

Cena: 2.500,-

Přihlášky ke stažení: Závazná přihláška

Doplňující informace

  1. Program pro děti obsahuje tajemné cesty zámkem, den s vodou, cesty za historií i novými technologiemi, tradiční řemesla, známé a neznámé výtvarné techniky, odpoledne s fotografií, výlety, procházky a zábavu.
  2. Pokud víte, že poskytnutí informací důvěrnějšího charakteru vašemu dítěti zpříjemní jeho pobyt na příměstském táboře (PMT) a zjednoduší komunikaci lektorům, vězte, že na tyto informace se vztahuje stejná ochrana podle GDPR, jako na osobní údaje.
  3. Potřebné vyplněné a podepsané formuláře se odevzdávají vedoucímu PMT první den.
  4. Informace o hygienických opatřeních souvisejících s ochranou proti šíření covid 19 budou včas poskytnuty v podobě aktuální před zahájením PMT.
  5. Zrušení účasti dítěte na táboře podle odst. 6, písm. a) je třeba doložit (lékařskou zprávou apod.).
  6. Všechny připravené aktivity odpovídají běžným fyzickým možnostem a kognitivním schopnostem dětí ve věku 7 – 14 let. V případě specifických potřeb dítěte je třeba sdělit informace dostatečně včas, aby podle možností provozovatele tábora byl připraven program, stravování a kompetence lektorů.
  7. Fotografie dětí pořizované při jednotlivých aktivitách nikdy nebyly a nebudou nelichotivé, dehonestující anebo zachycující nevhodné či intimní okamžiky. Fotografie vždy byly a budou zveřejňovány zejména v souvislosti s prezentací a propagací provozovatele PMT.
  8. Případné další dotazy – Hana Zvalová, tel. 603 403 023, e-mail: zvalova@zamek-jirkov.cz.