Poděkování

Poděkování

Děkujeme tímto našim sponzorům za finanční i nefinanční pomoc při uspořádání a realizaci hudebních akcí s názvem ,,Zámecké pátky“.

DĚKUJEME!!!